เงื่อนไขและข้อตกลง


เงื่อนไขของการใช้บริการการพนันที่มีอยู่ในเว็บไซต์ thai-m88.com ท่านต้องมีการรับรอง และรับผิดชอบว่าตัวท่านจะไม่มีการใช้ หรือเข้าถึงทางเว็บไซต์ thai-m88.com เพื่อเป้าหมายใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่จะผิดกติกา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับตัวท่านเอง หรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับสมาชิก m88 ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศดีงรายชื่อต่อไปนี้ จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมในการเดิมพันหรือกิจกรรมการพนันในเว็บไซต์ : ใต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส มาตินีค กัวดาลูป กายาน่า สหราชอาณาจักร และรียูเนี่ยน นอกจากนี้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ยังห้ามเว็บไซต์ให้บริการการพนันออนไลน์แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ด้วย และประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ก็ยังจะถูกบล๊อคการเข้าถึงเว็บไซต์เดิมพัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรับประกันและรับผิดชอบว่า

 • สมาชิกที่ต้องการร่วมสนุกกับเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ thai-m88.com กรุณาศึกษากฎและกติกาของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการร่วมสนุก เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน m88 จะถือว่า สมาชิกได้อ่านหรือศึกษา กฏกติกา ของเว็บไซต์นั้นๆโดยละเอียดแล้ว
 • เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการแจ้งข่าวแก่สมาชิกเสมอๆ
 • ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทาง m88 ได้ในทันที ภายหลังจากที่ท่านได้เคลียร์ยอดรายรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากได้รับการอนุมัติหรือการยืนยันจากทางเว็บไซต์
 • หากเกิดความผิดพลาดในการโอนยอด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เป็นการโอนผิด ไม่ว่ายอดการโอนนั้น จะเป็นจำนวนที่ขาดหรือเกินสมาชิกต้องแจ้งให้เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินมัดจำจองท่านสมาชิกนั้นๆ ตามเหตุผลที่เห็นสมควร
 • ลูกค้าจะต้องไม่อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วด้านบนนี้ เมื่อมีการใช้บริการ หรือเข้าถึงเว็บไซต์การพนันออนไลน์
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนในนามของตนเอง และด้วยตนเอง โดยไม่อยู่ในนามของบุคคลอื่น
 • ในการใช้บริการลูกค้าจะต้องไม่โดนควบคุมทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านต้องไม่ถูกวินิจฉัย ไม่ว่าจะทางการแพทย์หรือทางกฏหมาย ในประเภทนักพนันที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และเป็นผู้เล่นที่มีบัญชีอยู่ก่อนแล้วโดยการปลอมแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลในการลงทะเบียนซ้ำเข้ามา
 • ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ตามที่กฏหมายกำหนด
 • ทุกครั้งที่ใช้บริการต้องมีสติในการควบคุมตนเอง และรับรู้ถึงการสูญเสียเงินแนวทางของใช้บริการ
 • ต้องไม่ใช้เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ ในการฝากเงินที่ได้มาโดยทุจริต ไม่ถูกกฎหมายหรือเข้าข่ายการฟอกเงิน
 • ท่านต้องรักษารหัสผู้ใช้งาน หมายเลขบัญชี และรหัสผ่าน อย่างเป็นความลับ และป้องกันต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และท่านสามารถแจ้งผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ได้ทันที เมื่อรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านถูกเปิดเผย
 • โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ Username หมายเลขบัญชีผู้เล่น และ Password ของท่าน ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ)
 • ทางผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกที่ทำผิดข้อตกลง หรือไม่ว่าจะเป็นการปิดบัญชีสมาชิกที่เกิดจากผู้ให้บริการ หรือความต้องการของสมาชิกก็ตาม
 • การวางเดิมพันที่วางไว้จะยังคงอยู่ และทางผู้ให้บริการจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ ในบัญชีของท่านสมาชิกครบถ้วน
 • หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตาม การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเว็บไซต์ thai-m88.com จะถือการยอมรับเงื่อนไข ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ และสามารถใช้แทนข้อตกลง เพื่อความเข้าใจหรือการจัดการใดๆ ระหว่างท่านลูกค้ากับผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดหรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขและข้อตกลง 3.06/5 (61.27%) 220 votes

Comments are closed.